__init__.py 141 Bytes
Newer Older
1
#!/usr/bin/env python2.7
2
# -*- mode: python; coding: utf-8 -*-
3 4 5 6
"""Python plugin initializator for
Bcfg2"""

from .PythonPlugin import Python